InterSign
www.zapiky.cz
Košík: Košík je prázdný
 

Návody a triky

Návod "Jak objednat Zippo s rytinou?" krok za krokem.

Pokud si nevíte rady, jak bezpečně provést objednávku Zippo zapalovače s vlastní rytinou, můžete postupovat krok za krokem podle návodu Jak objednat Zippo s vlastní rytinou, nebo se můžete podívat na tento video návod:

 

 

Plnění zapalovače palivem

Vyjměte insert (vnitřek zapalovače) z pouzdra a otočte jej vzhůru nohama. Zvedněte bílou plstěnou podložku, která těsní spodní část zapalovače. V palivové komoře uvidíte výplňový materiál podobný vatě. Výplňový materiál nasyťte palivem. Jakmile se absorpce paliva začne viditelně zpomalovat, přestaňte. Zapalovač nikdy nepřeplňujte! Nyní vložte insert zpět do schránky. Počkejte několik sekund, než se palivo dostane ke knotu.
Pokud se Vám nedopatřením podaří zapalovač přelít, zapalovač nedávejte do kapes. Přebytečné palivo otřete utěrkou a počkejte, až se zbytek paliva odpaří. Před použitím zapalovače se přesvědčte, že nádoba s palivem je bezpečně uzavřena a palivo není rozlité v okolí. Pro jistotu si také umyjte ruce vodou, aby se zabránilo možnosti vznícení paliva na kůži.
POZOR: Palivo může dráždit pokožku, pokud se jím potřísníte, doporučujeme zasaženou oblast omýt vodou a namazat pleťovým krémem. Přetrvává-li podráždění, vyhledejte odbornou pomoc.

Odkaz na zajímavé video "Jak naplnit zapalovač benzínem" (v angličtině)


 

Výměna škrtacího kamínku

Pokud se škrtací kolečko vašeho Zippo zapalovače volně protáčí, nebo se naopak zasekává, je to znamení, že je nutné ihned vyměnit škrtací kamínek za nový a to dříve, než se starý kamínek mezi kolečkem a zapalovačem vzpříčí a trvale zasekne, nebo než zapalovač zkrátka přestane škrtat v tu nejméně vhodnou chvíli.
Vyjměte insert (vnitřek zapalovače) z pouzdra a otočte jej vzhůru nohama. Na spodní straně uvidíte šroub. Uvolněte jej (např. hranou víčka zapalovače) a pomalu vyjměte ven. Na konci šroubu je připojena pružinka, která přitláčí škrtací kamínek ke kolečku. Vysypte kamínek z insertu. Do otvoru vložte nový kamínek a lehce zasuňte zpět šroubek s pružinou a utáhněte jej.
Vložte insert zpět do schránky. Nyní můžete vyzkoušet, zda nový kamínek dobře škrtá. Pokud kolečko nadměrně drhne, vyjměte insert a šroub trochu povolte. Vložte insert zpět do schránky a zkuste znovu škrtnout.
S originálním Zippo zapalovačem doporučujeme používat vždy výhradně originální Zippo příslušenství.

Zajímavé video "Jak vyměnit kamínek" (v angličtině):

 

 

Výměna knotu

Pokud je knot Vašeho zapalovače již černý a Váš zapalovač špatně hoří, přestože je rádně naplněn, může být nutné upravit nebo vyměnit jeho knot.
Pokud je v zapalovači dostatečné množství knotu (cca 5cm) můžete uchopit ohořelou část kleštěmi a opatrně jej povytáhnout směrem ven. Jakmile bude vidět čistý bílý knot, ohořelou část odstřihněte ostrými nůžkami zhruba na úrovni horního okraje škrtacího kolečka. Dejte pozor, ať se při zastřihování knot neroztřepí, příp. nevytáhne nad komínek – plamen by byl zbytečně vysoký a zapalovač by měl nadměrnou spotřebu. Knot v komínku narovnejte.

Může se stát, že bude nutné výšku knotu snížit, nebo knot úplně vyměnit. Vyjměte insert (vnitřek zapalovače) z pouzdra a otočte jej vzhůru nohama. Na spodní straně uvidíte šroub. Uvolněte jej a pomalu vyjměte ven. Na konci šroubu je připojena pružinka, která přitláčí škrtací kamínek ke kolečku. Vysypte kamínek z insertu. Tyto díly opatrně uložte na bezpečné místo. Vyjměte bílou plstěnou podložku, která těsní spodní část zapalovače. V palivové komoře uvidíte výplňový materiál podobný vatě, vyjměte jej ven. Vytáhněte pinzetou nebo kleštěmi zbytek knotu. Přes komínek zapalovače navlékněte nový knot a pinzetou přes palivovou komoru nastavte jeho výšku.
Napěchujte výplňový materiál zpět do zapalovače tak, aby knot v maximální možné míře procházel celou palivovou komorou mezi jednotlivými kousky výplně (není vhodné napěchovat do komory nejdříve knot a potom výplň – palivo nebude do knotu optimálně vzlínat). Na dno zapalovače přidejte plstěnou podložku. Do otvoru vložte kamínek a lehce zasuňte zpět šroubek s pružinou a utáhněte jej. Naplňte insert palivem a vložte jej zpět do schránky.

Zajímavé video "Jak vyměnit knot" (v angličtině):

 

 

7 hezkých triků se Zippo

Trik č. 1 (v angličtině): https://youtu.be/m8uX4vssWBY
Trik č. 2 (v angličtině): https://youtu.be/daHFpLXea9c
Trik č. 3 (v angličtině): https://youtu.be/Max9arxCqUs
Trik č. 4 (v angličtině): https://youtu.be/s_PkoLMrlqI
Trik č. 5 (v angličtině): https://youtu.be/P3_OnFDf6VM
Trik č. 6 (v angličtině): https://youtu.be/Bttmep59xfQ
Trik č. 7 (v angličtině): https://youtu.be/_uVrA2c2icQ

 
Nože Victorinox s gravírováním, Pera Parker s rytinou, Pera Waterman s rytinou
 
Prodej Zippo zapalovačů, individuální gravírování Zippo zapalovačů - INTERSIGN, s.r.o., Libušská 258/109, 142 00 Praha 4, info@zapiky.cz